نام‌نویسی
http://3pix.ir/do.php?imgf=163975478576571.gif

بازی مراقبت از توله سگ شاهزاده خانم

شروع بازی

کلبه توله سگ پرنسس دچار حادثه آتش سوزی شد و توله سگ به شدت آسیب دید. توله سگ را نجات دهید و از ماشین آتش نشانی برای بازیابی کلبه توله سگ استفاده کنید. بعداً بهترین درمان را با توله سگ انجام دهید. پرنسس ما را با لباس های فوق العاده خوشحال کنید.

بازی مراقبت از توله سگ شاهزاده خانم Screen Shots:


دیدگاهتان را بنویسید

این بازی را دوست دارید


انتشار این بازی در وبسایت خودتان

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
آمار بازی:  4,003 views

رفتن به نوار ابزار