نام‌نویسی
http://3pix.ir/do.php?imgf=163975478576571.gif

بازی آنلاین پرتاپ دارت

شروع بازی

بازی آنلاین پرتاپ دارت  روی صفحه ضربه بزنید تا دارت را به سمت اهداف پرتاب کنید. برای امتیاز بیشتر به مرکز نزدیک شوید. برای پیشبرد به مرحله بعدی ، همه اهداف را بزنید و لطفاً به شخص فقیر صدمه نزنید. مراقب باشید ، هرچه به سطوح بیشتری دست پیدا کنید چالش سریعتر است. خوش بگذره!

بازی آنلاین پرتاپ دارت Screen Shots:


دیدگاهتان را بنویسید

این بازی را دوست دارید


انتشار این بازی در وبسایت خودتان

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
آمار بازی:  3,389 views

رفتن به نوار ابزار