نام‌نویسی
http://3pix.ir/do.php?imgf=163975478576571.gif

بازی آنلاین درست کردن اسلایم

شروع بازی

بازی آنلاین درست کردن اسلایم مواد را مخلوط کنید تا لجن ایجاد شود ، پس از ساخت لجن بسیار مناسب خود ، رنگ ها و دکوراسیون ها را انتخاب کنید.


دیدگاهتان را بنویسید

این بازی را دوست دارید


انتشار این بازی در وبسایت خودتان


رفتن به نوار ابزار