نام‌نویسی
http://3pix.ir/do.php?imgf=163975478576571.gif

بازی شبیهسازی آنلاین رانندگی اتوبوس

شروع بازی

فینال فوتبال آمریکا در گوشه گوشه است و همه مردم شهر برای بزرگترین رویداد ورزشی سال آماده می شوند. هیچ کس نمی خواهد عمل زنده ۵۰ کاسه را از دست بدهد. مطمئن شوید که هیچ چیزی از این اقدام زنده را از دست ندهید. ماموریت شما به عنوان راننده اتوبوس شهری اطمینان از این است که همه به موقع برای شروع مسابقه به صحنه فوتبال آمریکا می روند. همه مردم شهر برای برخی از اقدامات زنده فوتبال آمریکا لباس پوشیده و آماده هستند. شما به عنوان راننده اتوبوس شهری مسئولیت اطمینان از این موارد را به عهده خواهید داشت


دیدگاهتان را بنویسید

این بازی را دوست دارید


انتشار این بازی در وبسایت خودتان

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
آمار بازی:  3,252 views
دسته بندی این بازی:  بازی آنلاین رانندگی

رفتن به نوار ابزار