نام‌نویسی

بازی آنلاین استراتژیک دفاع از قلعه

شروع بازی

بازی آنلاین استراتژیک دفاع از قلعه انبوهی از هیولاهای وحشتناک به پادشاهی شما حمله می کنند ، برج های خود را سریع بسازید و از همه موج ها زنده بمانید. اگر تیر یا سنگ کافی نیست ، از عناصر به نفع خود استفاده کنید و همه آنها را بکشید.


دیدگاهتان را بنویسید

این بازی را دوست دارید


انتشار این بازی در وبسایت خودتان


رفتن به نوار ابزار