نام‌نویسی
http://3pix.ir/do.php?imgf=163975478576571.gif

بازی هدایت ماشین ها به بزرگراه

شروع بازی

بازی آنلاین هدایت ماشین ها به بزرگراه اکنون شما شغل مستقیم ترافیک دارید. برای اینکه اتفاقاً تصادفات تصادفی رخ دهد ، باید ماشین را کنترل کنید تا بعد از عبور از اتومبیل های مستقیم ، چرخید.

بازی هدایت ماشین ها به بزرگراه Screen Shots:


دیدگاهتان را بنویسید

این بازی را دوست دارید


انتشار این بازی در وبسایت خودتان

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
آمار بازی:  8,836 views
دسته بندی این بازی:  بازی آنلاین رانندگی

رفتن به نوار ابزار