بازی فکری Fit Em All

بازی فکری Fit Em All

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (هنوز امتیازی ثبت نشده)
Loading...

بازی فکری admin 0

بازی فکری Fit Em All
بارگذاری ... بازی بارگذاری شد. برای شروع بازی اینجا کلیک کنید!
مشخصات بازی

بسیاری از عکسهای زیبا هنوز هم به طور تصادفی آسیب دیده اند! این مغازه عکس مرمت است. شما باید به مشتریان کمک کنید عکس هایی را که به طور تصادفی خراب کرده اند بازیابی کنند. قطعه را به موقعیت صحیح منتقل کنید و تصویر را با موفقیت کامل کنید. برای تزئین فروشگاه خود به شما مبلغی پرداخت می شود.

نظر شما در مورد بازی