نام‌نویسی

بازی رساندن پیتزا به مشتری

شروع بازی

در بازی آنلاین  رساندن پیتزا به مشتری وظیفه پسر تحویل این است که تحویل Big Pizza را به موقع تحویل دهید. با انتخاب کوتاهترین راه به سمت مکان ، تمرکز اصلی پسر تحویل موتوری است. ما باید به اطراف شهر ترافیک برویم و پیکان را نشان می دهد که محل تحویل خانه مورد نیاز را نشان می دهد

بازی رساندن پیتزا به مشتری Screen Shots:


دیدگاهتان را بنویسید

این بازی را دوست دارید


انتشار این بازی در وبسایت خودتان

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
آمار بازی:  1,108 views

رفتن به نوار ابزار