نام‌نویسی
http://3pix.ir/do.php?imgf=163975478576571.gif

بازی استراتژیک دفاع از قلعه

شروع بازی

بازی استراتژیک دفاع از قلعه , با یک برج قدرتمند خط دفاعی بسازید و از پادشاهی خود دفاع کنید. سرنوشت پادشاهی در دستان شما نهفته است.

بازی استراتژیک دفاع از قلعه Screen Shots:


دیدگاهتان را بنویسید

این بازی را دوست دارید


انتشار این بازی در وبسایت خودتان


رفتن به نوار ابزار