نام‌نویسی
http://3pix.ir/do.php?imgf=163975478576571.gif

بازی آنلاین گردان فرمانده

شروع بازی

بازی آنلاین گردان فرمانده به دندان مسلح شوید و راه خود را از طریق قلمرو دشمن بجنگید. برای زنده ماندن به سربازان همسایه خود که در دام دشمن هستید ، تن ارتقاء یافته و مهارتهای قدرتمندی خواهید یافت.

بازی آنلاین گردان فرمانده Screen Shots:


دیدگاهتان را بنویسید

این بازی را دوست دارید


انتشار این بازی در وبسایت خودتان

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
آمار بازی:  3,088 views
دسته بندی این بازی:  بازی آنلاین جنگی

رفتن به نوار ابزار